Úctyhodné výzkumné a myšlenkové úsilí vyústilo v toto dílo, která obsahuje na 13 případových studií, 20 profilů zemí a 6 sektorových analýz. Zabývá se praktickými výzvami, před které jsou postaveni umělci ze všech forem a oblastí v Evropě a zkoumá též výzvy pro inovativní spolupráci, partnerství a sítě, jež mají utužit vzájemnou podporu.