Kreativní Evropa je rámcový program Evropské komise na podporu kulturního a audiovizuálního sektoru na období 2014–2020. V této publikaci najdete informace o 15 evropských platformách pro začínající umělce podporovaných programem Kreativní Evropa pro období 2017–2020. Program evropských platforem je jedním z nejinovativnějších v programu Kreativní Evropa.  Platformy pomáhají profesionálům rozvíjet dovednosti, internacionalizovat jejich kariéru a přispívat ke konkurenceschopnosti evropské kultury a kreativních odvětví. Společně zapojují přibližně 300 organizací ve 36 zemích z celé Evropy i mimo ni. Platformy pokrývají tak různorodé oblasti jako hudba, fotografie, architektura, cirkus, poezie, design a výroba, tanec.