Tato monitorovací zpráva za rok 2019 popisuje implementaci programu Crerative Europe a zdůrazňuje jeho hlavní úspěchy.  Ukazuje, že hodnota finanční podpory poskytované programem Kreativní Evropa spočívá v tvůrčích vztazích a sítích, které přinášejí kulturní rozmanitost všem Evropanům.