Posláním programu Kreativní Evropa je zabezpečovat kulturní rozmanitost a posilovat konkurenceschopnost kulturních a kreativních odvětví. Tato zpráva monitoruje činnost v roce 2018, obsahuje širokou škálu provedených akivit a dosažených výsledků, a ukazuje hodnotu Kreativní Evropy jako celku, která je větší než součet jejích jednotlivých částí.