Jedná se o přímou, snadno uchopitelnou příručku odpovídající na otázku, jak v uměleckých organizacích ukotvit přístup rovných příležitostí. Řeší široké spektrum problémů a nabízí praktické kontrolní seznamy (checklisty), úlohy a  také případové studie. Jednotlivé části se zabývají například náborem lidských zdrojů a selekcí, pracovními smlouvami, plánováním umění a propagací návštěvnosti skrze rozvinutí účinného vztahu k zákazníkům.