Za účelem prozkoumání pevnosti pilířů, které podporují tzv. Kreativní ekonomiku jako rozvojovou strategii, se každý autor setkal s třemi otázkami: co je tvůrčí ekonomika? Mohla by to být skutečně rozvojová strategie? Pokud ano, co je nezbytné, aby se tento potenciál stal skutečností? Tyto otázky nejenže poskytly pohled na jejich geografický kontext, ale také přidaly specifické relevantní aspekty k jejich analýzám.