Creative Economy Report 2013 následuje předchozí dvě zprávy a zároveň představuje speciální vydání. Zaměřuje se na kreativní ekonomiku na místní úrovni v rozvojových zemích. Čítá dva díly: vlastní strategickou zprávu a webový dokument oživující reálné případy, trendy, příležitosti a výzvy kreativní ekonomiky. Zpráva dokládá, že právě tento sektor je jedním z nejrychleji rostoucích v celé světové ekonomice a je i značně transformativním ve vztahu k růstu příjmů, tvorbě pracovních míst i exportu. Vedle toho ještě podporuje celkovou kreativitu společnosti, dává místům svého výskytu jedinečnou identitu, zlepšuje kvalitu života, image i prestiž a přispívá k plánování různých nových budoucností.

Předložené důkazy studie demonstrují, jak kulturní a kreativní průmysly stojí v jádru místních kreativních ekonomik globálního „Jihu“ a jak formují nové rozvojové cesty podporující kreativitu a inovace a sledující inkluzivní, spravedlivý a udržitelný růst a rozvoj. Výsledky zprávy představují podklady pro mezinárodní diskusi v agendě OSN po roce 2015 a pro roli kultury v udržitelném rozvoji. Promlouvá k strategickým plánovačům a rozhodujícím subjektům a ukazuje jim některé z ústředních aspektů, které v reálu vytváří úspěšnou kreativní ekonomiku.