Creative Economy Report 2010 — Creative economy: A feasible development option je druhou strategickou studií OSN, jejíž hlavní pozornost se upíná na kreativní ekonomiku jako čím dál důležitější téma mezinárodní ekonomiky a rozvoje, žádající si informované strategické plánování v méně i více rozvinutých zemích. Vhodně utvářená kreativita stimuluje kulturu, humanitně orientovaný vývoj a stává se klíčovým prvkem pro tvorbu pracovních míst, inovaci a obchod, přičemž ještě přispívá k sociální inkluzivitě, kulturní diverzitě a environmentální udržitelnosti.

Tato zpráva vychází ze závěrů a doporučení první Creative Economy Report 2008, analýzu dále prohlubuje a přináší nové, aktualizované vhledy. Navíc ještě reflektuje proběhnuvší ekonomickou krizi, zejména zjištění, že trh nevládne zázračnou schopností řešit socioekonomickou nerovnováhu.