Strudie Creative Economy Report 2008 spojuje práci 5 orgánů: OSN, UNCTAD, UNDP, UNESCO, WIPO a ITC. Toto kolektivní úsilí nepřispívá jen k vytváření synergie a zkoumání komplementarit, ale také nachází účinný způsob, jak rozvíjet politiku soudržnosti a obohatit dopady mezinárodních aktivit v oblasti kreativní ekonomiky a kreativních průmyslů. Je to první studie představující pohled OSN na toto nové téma.