Za prvé autoři důsledně porovnávají velikost a růst kreativních průmyslů v letech 2011 až 2013 ve Velké Británii a v Evropské Unii. Za druhé se zabývají strukturou kreativní ekonomie v šesti největších evropských ekonomikách.