Zkoumá kulturu jako mechanismus a zdroj inovací. Užívá analytického pohledu a přezkoumává hodnotu kulturních a kreativních průmyslů v individuálním, komunitním i společenském vývoji. Publikace představuje koncepty Three Bigs a Three Buts. Kniha je základním čtením pro tematicky zaměřené studenty, výzkumné pracovníky v oblasti kreativních a kulturních průmyslů napříč obory médií a komunikace, kulturních studií a sociologie.