Kreativní ekonomika a kultura se staly důležitým elementem regionální konkurenceschopnosti a inovací. Je to vidět na přístupu EU v jejích programech a strategiích. Stejně tak i Finsko přijalo řadu národních programů, strategií a praktických opatření týkajících se této oblasti. Studie se zabývá finskou kreativní ekonomikou a kulturou v inovativní politice.