Kniha předkládá novou ekologii studia a myšlení. Její obsah je pojat celostně a radikálně, zahrnuje systémovou teorii, myšlení vyvstávající v umění a vědách, a nové myšlenky týkající se dialogu a spolupráce. Knihou se jako ústřední téma prolíná otázka toho, jakým způsobem lidé přicházejí k myšlenkám a jak je mohou využít k rozvoji, spolupráci a adaptaci.