Tato zpráva používá metodologii randomizované kontrolované zkoušky k hodnocení schématu podnikové podpory pojmenované ´Creative Credits´. Creative Credits je B2B poukázkový mechanismus, který byl vytvořen na podporu inovace vztahů s dodavateli z kreativních služeb pro malé a střední podniky.