Od vstupu zemí Visegrádské čtyřky do EU se stále zvyšuje důležitost kreativních clusterů. Studie identifikuje 12 trendů v zemích V4 souvisejících se zvětšováním povědomí o kreativních průmyslech. Příspěvek analyzuje kreativní klastry a faktory podmiňující jejich existenci a vývoj. Na základě literárního přehledu a dotazníkového šetření bylo rovněž provedeno mapování klastrů.