Tato studie je založena na stále probíhajícím hodnocení jedné z pilotních iniciativ – londýnského prostoru s názvem City Fringe, kde se šest kreativních klastrů rozhodlo podněcovat lokální ekonomický rozvoj a sociální inkluzi. Autorka tvrdí, že kreativní klastry mohou hrát roli nástroje pro vnitřní regeneraci města.