Tato zpráva si klade za cíl analyzovat pojem kreativních obchodních modelů v kulturních organizacích a představuje příklady jejich využití evropskými nezávislými kulturními centry zapojenými do sítě Trans Europe Halles. Využívá k tomu 45 nezávislých organizací operujících v 27 evropských zemích, od kterých přejímá informace o jejich obchodních, správních a organizačních profilech.