Studie proveditelnosti týkající se vytvoření Evropské observatoře kulturní spolupráce. Průzkum zainteresovaných stran v oblasti kultury byl proveden s cílem zjistit názory a očekávání odborníků v oblasti kultury (zástupců divadel, muzeí, festivalů, knihoven, nakladatelství aj.) a politických subjektů v evropských státech (ministerstev, regionů, místních správ) ve vztahu k jejich potřebám a úsilí o větší podporu kulturní spolupráce na evropské úrovni.