Kreativní průmysly Spojeného království se významnou měrou podílejí na inovaci jeho ekonomiky, přinášejí miliony liber v příjmech a jsou zdrojem tisíců nových pracovních míst. Studie se zaměřuje na současné problémy, kterým musí tyto průmysly čelit, a otevírá možnosti budoucího plánování. Upozorňuje především na stále větší mezinárodní konkurenci a navrhuje opatření nutná k tomu, aby mělo Spojené království vůdčí roli na mezinárodním trhu.