Studie shrnuje a zároveň staví na informacích, které se týkají ekonomického rozsahu kulturních a kreativních odvětví jak na evropské, tak na národní úrovni. Zahrnuje komparativní, kvalitativní a kvantitativní analýzy zaměřené na porozumění ekonomické role kulturních a kreativních odvětví v Evropě, dále popisuje klíčové faktory ovlivňující globální vývoj těchto odvětví a nastiňuje jejich význam pro posílení pracovních příležitostí, podnícení růstu a vytváření inovací.