Naléhavou potřebou je zabývat se podnikáním v kreativním průmyslu. Současné studie ukazují nedostatek efektivního podnikání jakožto bariéru pro budoucí rozvoj sektoru kreativních průmyslů ve Velké Británii na světové úrovni.