„Tvořit“ je nový věštník, jehož cílem je stimulovat diskuzi o pravé hodnotě umění a kultury pro naši společnost. Jeho přispěvatelé pocházejí z různých oborů a různých generací.