Autorka zkoumá potenciální možnost, jak mohou pracovníci v oboru řemesla přispět (jakožto soběstačné a pevně zakořeněné podniky, jejichž práce se rozrůstá do dalších oborů) do objevujícího se programu pro malé, ale rostoucí podniky. Zároveň autorka zkoumá, jak mohou malé podniky uspět v nových investicích a vzdělávacích programech.