Článek využívá nedávných diskuzí týkajících se změn městského života se zaměřením na specifika kulturních prostor a společenských sítí v současném Berlíně. ´The Ping Pong Country´ představuje komplexní soubor vztahů, které ukazují způsob, jakým umělci a podnikající tvoří individuální, skupinovou a městskou identitu.