Tato zpráva si klade za cíl řešit problém dat v širším strategickém měřítku. Paušálním cílem autorů je pomoci kulturním pracovníkům ve vedoucích pozicích porozumět důležitosti a naléhavosti přemýšlení o potenciálu veledat z různých perspektiv.