Tato kniha se snaží odhalit, jaký se vztah mezi autorským právem a duševním vlastnictvím, kreativitou, inovací a institucemi spravujícími kulturní dědictví. Přispěvateli jsou učenci z oboru humanitních i společenských věd, od kulturních studií až po právo, kteří spolu sdílí zájem o zkoumání pozice kulturních institucí v procesu zpřístupňování kultury a podpory nové kreativity.