Tento sborníkový příspěvek byl prezentován v prosinci roku 2008 na třetí čínské Konferenci kreativních průmyslů v Pekingu. Autor, povoláním konzultant mezinárodního uměleckého managementu (autor je ředitelem Arts Interlink), se zaměřuje především na své osobní zkušenosti spojené s oborem autorského práva na Západě.