Jedná se o aktualizaci studie z produkce Centra pro ekonomický a podnikový výzkum (CEBR) z roku 2013, kterou si vyžádala Rada pro umění (Arts Council). Tématem je příspěvek průmyslu umění a kultury do lokální i národní ekonomiky Velké Británie. Prováděna byla analýza podnikové ekonomiky a makroekonomických dopadů umění a kultury. Studie čerpá z oficiálních údajů pro roky 2008 až 2013, které poskytla Kancelář národní statistiky (ONS).