Studie stručně představuje fungování nového cirkusu v České republice. Dílčí kapitoly studie jsou věnovány popisu jeho historie, způsobům jeho financování a přehledu hlavních organizací, které se zabývají provozováním či výukou nového cirkusu v České republice. Článek byl realizován v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015).