Tento článek je shrnující zprávou z workshopu, který se konal pod záštitou organizace NESTA v Londýně v roce 2011. Cílem bylo zkoumat, jak teorie komplexity a její metodologické přístupy mohou přispět ke zprostředkování lepšího porozumění kreativní ekonomii. Kreativní ekonomie je zde pojímána jako pole výzkumu spojené s rozličnými přístupy. Zároveň se také snaží o naznačení širšího rámce, který přemostí vzájemný vztah názorů, lidí a praxe z oboru kreativních průmyslů se širším přesahem do sociálních, kulturních a ekonomických kontextů.