Studie vytváří komplexní komparaci finančního příjmu literárních překladatelů napříč evropskými zeměmi. Poukazuje na jejich nedostatečnou finanční podporu, která se nemůže opírat pouze o prostředí nabídky a poptávky.