Tato zpráva představuje výsledek projektu IIP Create zvaného Spolupráce a byznys modely v kreativním průmyslu (Collaboration and business models in the creative industry). Právě spolupráce a obchodní modely jsou klíčovými tématy Strategické výzkumné agendy projektu IIP Create. Zpráva popisuje následující: a) důležitou a relevantní literaturu, b) stěžejní stakeholdery a c) osvědčené praktiky i potíže týkající se spolupráce a byznys modelů v kreativním průmyslu. Cílem je informovat a přesvědčit rozhodující tvůrce strategií, vzdělávací instituty a subjekty z praxe o důležitosti tohoto tématu a naznačit další možné směřování a oblasti vhodné pro výzkum v blízké budoucnosti. Zpráva by měla posloužit jako zdroj podkladových informací pro další návrhy a zainteresovanou komunitu.