V počtu ročně vydaných titulů na obyvatele se Česká republika řadí mezi světové knižní velmoci. Situace na knižním trhu přesto není ideální. Dodnes se vypořádává s porevolučním kolapsem centrálně řízené produkce, kterou komerční trh nedokázal a zřejmě ani nedokáže plně nahradit. Autor se snaží tuto situaci shrnout.