Tato studie přináší nový přístup ke klasifikaci kreativních průmyslů. Rada pro kreativní průmysly shledala současný národní systém účetnictví jako problém začlenění kreativního průmyslu do moderní ekonomie, především se tato problematika týká dosažení konsenzu v jeho definici.