Studie připravená organizacemi World Tourism Organization (WTO) a European Travel Commission (ETC) zkoumá dominantní trendy kulturního turismu v Evropě a její součástí je rovněž analýza dopadů návštĕvnosti projektu Evropské město kultury.