Ve městech po celém světě je stále více všudypřítomná existence různých sociálních a územních oblastí – městských obcí, kulturních a etnických čtvrtí. Tyto prostory jsou místa, kde se kapitál a kultura proplétají novým způsobem. Kniha „City of Quarters“ poskytuje první systematický a multi-disciplinární přehled o tomto pozoruhodném městském fenoménu. Obshahuje klíčové otázky, jako např. „Jaká je role městských vesnic a čtvrtí v současném městě?“ a „Jaké jsou ekonomické, politické, sociálně-prostorové a kulturní praktiky a procesy, které obklopují tyto městské prostory?“