Města zítřka (Cities of Tomorrow) představují zásadní dílo Peter Halla. Dosud jsou nepřekonaným přehledem historie plánování v teorii a praxi, jakožto i popisují sociální a ekonomické problémy a příležitosti, které mu daly vzniknout. Čtvrté vydání, zevrubně revidované, přináší citlivé, kritické a globální uchopení historie urbánního plánování a navrhování napříč dvacátým stoletím a dále.