Autoři v knize demonstrují důvody a způsoby, skrze které muzea a města využívají měkkých sil, aby řešily jedny z nejtíživějších současných problémů. Zkoumají, jak umocnit občanský rozměr muzeí, urychlit kulturní výměnu či přispět ke kontextuální inteligenci v prostředí značné rozmanitosti obyvatel města, návštěvníků a strategických plánovačů. Autoři se vyslovují za to, aby se městské správy více sblížily s muzei, které jsou často výraznými znaky jejich měst, zvyšujíc přitom hodnotu nemovitostí a přitahujíc investice, turisty a kreativní pracovníky.