Tento dokument analyzuje současný stav evropských měst a hodnotí, jak přispívají k lisabonské agendě. Dokument je rozdělen na dvě části. První se zaměřuje na to, jak města přispívají k vytváření pracovních míst a růstu v regionech. Druhá sekce se zaměřuje na sociální soudržnost uvnitř měst a jejich čtvrtí. V celém textu byly zahrnuty příklady úspěšných projektů souvisejících s danými problémy.