Argumentem této knihy Richarda Floridy není role kreativity ve městech, ale to, že s poklesem fyzických omezení ve městech a obcích v posledních desetiletích se kreativita stala hlavní hybnou silou růstu a rozvoje měst, regionů a národů.