Čítanka kreativních průmyslů nabízí zásadní terminologický slovník na pozadí nově koncipovaného programu ÉTA Technologické agentury České republiky na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Autorské příspěvky představují příklady inspirativní spolupráce mezi reprezentanty lokální samosprávy (kraje či města), odborníky působícími na univerzitách a zástupci kreativního sektoru. Mimo jiné přibližuje příběh založení a rozvoje Zlínského kreativního klastru a jednoho z jeho konkrétních výstupů UPPER – Centra kreativních průmyslů a podnikání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Texty jsou doprovázeny velkým množstvím originálních piktogramů z grafické dílny Les kanců. Vydáno jako doprovodná publikace ke konferenci Festival kreativních průmyslů.