Čítanka kreativních průmyslů nabízí zásadní terminologický slovník na pozadí nově koncipovaného programu ÉTA Technologické agentury České republiky. Ten podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Autorské příspěvky představují příklady inspirativní spolupráce mezi městem, či krajem, odborníky působícími na univerzitách a zástupci kreativního sektoru. Mimo jiné přibližuje příběh založení a rozvoje Zlínského kreativního klastru a jednoho z jeho konkrétních výstupů UPPER – Centra kreativních průmyslů a podnikání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Texty doprovází velké množství originálních piktogramů z grafické dílny Les kanců.