V zájmu zachování konkurenčních výhod mezi soupeři jak domácími, tak i mezinárodní konkurencí, se čínské televizní společnosti rozhodly vyhledat nápady v zahraničí. Několik politických a komerčních koncernů se spojilo, aby informovaly o náhlém zájmu ze strany čínských mediálních společností o kreativitu a inovaci. Tento článek popisuje, jaká tato situace měla kritéria a za jakých podmínek probíhala. Nakonec diskutuje nad důsledky svého cíle.