Cílem studie bylo prozkoumat: faktory, které jsou nejvíce zapojené v rámci dětské (5-15 let) participace v umění, sportu, kulturním dědictví, muzeích a knihovnách; faktory, které jsou nejvíce spojeny s venkovní i vnitřní participací v rámci školních aktivit; vyvodit závěry a doporučení k dosažení odstranění bariér v možnosti dětské participace. Studie využívá informací ze statistiky Taking Part z let 2011/12 a 2012/13, která byla spojena s údaji od dospělých ve stejné domácnosti, kteří byli dotazováni v rámci průzkumu Takeing Part Survey.