Changing Room se zaměřil na testování, studium a vyhodnocení programu výměny zaměstnanců v rámci společnosti TEH. Kromě výměny zaměstnanců byla v Changing Room zahrnuta odborná výuka, tato studie Sibeliovy akademie a on-line toolkit pro mobilitu. Kombinací teorie a praxe byly výsledky Changing Roomu zaměřeny na získání informací, které by mohly pomoci při formulování budoucích politik mobility, projektů a schémat.