Studie zkoumá business model ve vztahu ke změně z analogového na digitální médium v oboru kreativních průmyslů. Výzkum zahrnuje jak tradiční, tak nastupující model a zaměřuje se tak na tři sektory: televizi, počítačové hry a hudební průmysl. Využívá šesti případových studií, dvě na každý ze sektorů, aby ukázal, jak je možné reagovat na výzvy k uplatňování autorského práva a vznik digitálních technologií.