Studie nahlíží problematiku kulturního průmyslu v balkánských postkomunistických zemích. Mapuje výzvy, kterým musí kulturní politika těchto zemí čelit, proměnu od byrokraticky řízené kultury ke kultuře autonomní.