Studie je výsledkem setkání odborníků s názvem „Mobilita v sektoru vizuálního umění v Evropě“, které se zaměřilo na překážky stojící v cestě mobilitě umělců a na jejich možná řešení, týkající se například daňových či celních omezení.