Netradičně pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu. Je určena všem, kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární výchově a možnostem interpretace krásné literatury. Publikace obsahuje obsáhlý slovníček pojmů a bohatý seznam doporučené literatury. Text doprovázejí ilustrace Zuzany Vítkové.