Edice publikací s názvem Český tanec v datech (1-4) je výsledkem výzkumné práce v oblasti českého profesionálního tance a příbuzných uměleckých oborů, které vycházejí především z fyzické/pohybové práce interpreta nebo tvůrce.

Český tanec v datech 1 je jakýmsi prologem k následným částem, které budou věnovány jednotlivým oblastem profesního uplatnění (soubor studií s názvem Český tanec v datech). Studie se věnuje vzdělávání na konzervatořích v oborech tanec a současný tanec a na vysokých školách, kde byly předmětem zájmu katedry akreditované v programu taneční umění a vybrané ateliéry v programu dramatická umění. Studie se věnuje také reflexi tanečního vzdělávání prostřednictvím názorů aktivních tanečníků.